Contact us

FUKA Honten

413 Higashi Uratsuji-Cho Kamigyo-Ku Kyoto, JAPAN 602-8031
Tel. +81 075 231 1584
E-mail.

FUKA Nishiki Ten

Sakaimachi Nishiki Kado Nakagyo-Ku Kyoto, JAPAN 604-8127
Tel. +81 075 221 4533
http://www.fuka-kyoto.com